Mededeling

Wegens overlijden van dr. van Ulden is de praktijk gesloten en kunnen er geen afspraken worden gemaakt. Voor contact met betrekking tot overige zaken kunt u een e-mail sturen naar info@echocentrum-haarlem.nl.

Echo Centrum Haarlem

Echo Centrum Haarlem   |   Kenaustraat 7   |   2011 MV Haarlem   |   Telefoon: 06 10585194   |   info@echocentrum-haarlem.nl

Flexibele afspraakmogelijkheden
Meer dan 30 jaar ervaring
Optimaal bereikbaar
Geen wachtlijsten

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van eventuele (hyper)links, zijn eigendom van Echo Centrum Haarlem.

Het is niet toegestaan om deze website, of een gedeelte daarvan, op te slaan, openbaar te maken, of te kopiren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Echo Centrum Haarlem. Bij het samenstellen van deze website is de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van gegevens. Echter, er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen van welke aard ook. Kennelijke typefouten zijn niet bindend. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Echo Centrum Haarlem behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat, waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de eventueel op deze website vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen in prijzen worden voorbehouden.

Hoewel Echo Centrum Haarlem alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Echo Centrum Haarlem niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.
� 2006-2024 - Echocentrum-haarlem.nl   |   Sitemap   |   Disclaimer